Åt vilket håll är du lagd?

Ett jobb ska inte bara ge lön för mödan, det ska helst vara roligt, utvecklande och stimulerande också. Och det kan det faktiskt vara, om du väljer ett yrke som passar just din personlighet. I vår Yrkesindikator får du veta vad du, med dina intressen och kvaliteter, borde studera till.

Testet kommer kanske inte ge dig alla svaren du söker, men det kommer att ge dig en indikation på vilken yrkesväg du bör gå. Ibland är ett Facebooktest allt man behöver för att bestämma sig.